SCORPIO POLAND

Detale realizacji:

Klient: SCORPIO POLAND

Powierzchnia: 1974 m2

Zakres działań: Hala produkcyjna, zaplecze magazynowe, showroom, biuro projektowe, modelownia, część sprzedażowo - e

Rok realizacji: 2018

Opis realizacji: