RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

Projekt Unii Europejskiej

Firma CERMONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w trakcie realizacji projektu pt.: „Wdrożenie w firmie CERMONT innowacyjnej technologii produkcji konstrukcji stalowych”. Projekt realizowany jest od 1 marca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji konstrukcji stalowych. Technologia ta stanowi własność Spółki na podstawie posiadanych przez firmę umów licencyjnych na patent "Więzły" oraz zgłoszenie patentowe "Tężnik". Uruchomienie nowej technologii możliwe będzie dzięki zakupieniu w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, środków trwałych oraz wartości niematerialnej i prawnej, doprowadzających do stworzenia innowacyjnego ciągu technologicznego i całego procesu, za pomocą którego wdrażane będą udoskonalone wyroby. Ostatecznie celem projektu będzie pojawienie się w ofercie Przedsiębiorstwa Cermont oraz na terenie całej Polski, udoskonalonego produktu w postaci elementów konstrukcji stalowych o parametrach i właściwościach niedostępnych na rynku do tej pory.

Osiągnięcie celów projektu jest możliwe dzięki dokonaniu prac budowlanych oraz następujących zakupów:

Projekt zrealizowany jest w ramach Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zaufali nam:

Powyższe logotypy zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią własności firmy Cermont