Dopuszczenia
i certyfikaty

Dopuszczenia / Certyfikaty - Cermont

Wdrożony system ERP pozwalający m.in. na dokładne monitorowanie, raportowanie procesów produkcyjnych oraz zaawansowania projektów w czasie rzeczywistym, pozwalający na efektywną optymalizację procesów produkcyjnych, jak i elastyczność w działaniu wytwórni.

Posiadane dopuszczenia:
  • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 1090-1+A1:2012 na wykonywanie konstrukcji stalowej klasa do EXC4;
  • Certyfikat Spawalniczy wg PN-EN 1090-2+A1:2018-09 dla procesów spawalniczych 111, 135, 138 w grupach 1.1, 1.2, 8;
  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834-2:2007 - pełne wymagania jakości;
  • „Świadectwo Kwalifikacji nr 31/18” uprawniające do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych;

Newsletter

Follow us