RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

RENOMOWANY WYTWÓRCA
HAL STALOWYCH
W POLSCE

zobacz więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Panu/ Pani określone niżej prawa związane z przetwarzaniem przez Cermont sp. z o.o. ul. Piotrkowska 10, 97-371 Wola Krzysztoporska danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Cermont sp. z o.o. ul. Piotrkowska 10, 97-371 Wola Krzysztoporska

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Cermont sp. z o.o., ul. Piotrkowska 10, 97-371 Wola Krzysztoporska, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000312578, NIP 7712788962, REGON: 100526319

  2. Z Administratorem Danych może Pan/ Pani skontaktować się poprzez podanie swoich danych: imię, nazwisko, adres – e mail, numer telefonu na stronie https://www.cermont.pl/kontakt

  3. Wskazane wyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  1. Odbiorcą Danych Osobowych są:

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej .

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem nawiązania współpracy.

9. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy z Administratorem Danych.

 

Zaufali nam:

Powyższe logotypy zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią własności firmy Cermont